Be Happy, Be Healthy, Be Active.

Algemene voorwaarden

Training

1.1 Het gebruik van een handdoek is, om hygiënische redenen verplicht.

1.2 U dient de apparatuur te gebruiken volgens de aanwijzingen van uw trainer. Bij twijfel altijd de aanwezige trainer vragen.

1.3 Het is niet toegestaan te roken in het pand.

Afzeggen training

2.1 Na het maken van een afspraak kan het zijn dat u onverhoopt niet kan. U kunt in elke maand twee keer afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. De voorwaarde hiervoor is wel dat het afzeggen uiterlijk 24 uur voor de afspraak bij uw trainer is gedaan.

2.2 De trainingen die niet op tijd worden afgezegd of als dit vaker voorkomt dan twee keer per maand zullen in rekening worden gebracht.

Kleding

3.1 Het is verplicht om op schone binnen schoenen die geen zwarte strepen achterlaten en die niet als buitenschoenen zijn gebruikt te sporten.

3.2 U wordt geacht zich passend te kleden

Kosten

4.1 Betaling geschiedt volgens de overeenkomst tussen u en Your Fitness Coach. Betaling volgens factuur dient 14 dagen na factuurdatum door Your Fitness Coach ontvangen te zijn.

4.2 Indien Your Fitness Coach een niet betaalde rekening uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde klant.

Beëindiging personal training

5.1 Restitutie van te betaalde gelden is niet mogelijk.

5.2 Na het afronden van uw personal training pakket kunt verlengen door opnieuw een pakket –keuze te maken of kunt u zonder opzegtermijn stoppen.

5.3 Pakketen van 12 zijn 6 maanden geldig, pakketen van 25 zijn 12 maanden geldig en pakketten 50 zijn 24 maanden geldig.

Aansprakelijkheid

6.1 Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van de Studio.

6.2 Your Fitness Coach sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid of introducees tijdens het verblijf op de Studio, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.

6.3 Your Fitness Coach is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens het verblijf bij de studio.

Algemeen

7.1 Your Fitness Coach behoudt zich het recht de openingstijden, roosters en prijzen te wijzigen.

7.2 De minimale leeftijd om te kunnen trainen bij Your Fitness Coach is 12 jaar, tenzij anders besloten door de eigenaar van de studio.